รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
                                                     ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

             
                               ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและ เลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป   ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ (เปิดรับสมัคร 12 พฤษภาคม 2566 - 18 พฤษภาคม 2566) (Download)