รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
                                                     ตำแหน่ง พนักงานบริการ

        
                               ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป   ตำแหน่ง พนักงานบริการ ( เปิดรับสมัคร 2 พฤษภาคม 2566 - 10 พฤษภาคม 2566 ) (Download)