ประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุนหาญ รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

ประชาสัมพันธ์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุนหาญ


รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
สถานที่ทำงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

ติดต่อสอบถาม 086-465-6760