รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
                                                     ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

             
                               ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและ เลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป   ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ (เปิดรับสมัคร 12 พฤษภาคม 2566 - 18 พฤษภาคม 2566) (Download)

 

               รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
                                                     ตำแหน่ง พนักงานบริการ

        
                               ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป   ตำแหน่ง พนักงานบริการ ( เปิดรับสมัคร 2 พฤษภาคม 2566 - 10 พฤษภาคม 2566 ) (Download)

ประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุนหาญ รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

ประชาสัมพันธ์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุนหาญ


รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
สถานที่ทำงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

ติดต่อสอบถาม 086-465-6760

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการและพนักงานบริการ

                   

                       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 

                                         ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการและพนักงานบริการ (Download)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ

 

                   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 

                                                     ตำแหน่งพนักงานบริการ (Download)