ประกาศขายทอดตลาด

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน ๗๐ รายการ ประกาศวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ คลิ๊ก