งาน IT

คู่มือตั้งค่า LABFU 2562 download

Download  คู่มือต่ออายุ

โปรแกรม NHSO UCAuthentication 4.0 สำหรับ Authen เข้าระบบเว็บตรวจสอบสิทธิผ่านบัตรประจำตัวประชาชน(Smart Card) รองรับการต่อ License ปี 2563 & คู่มือการพัฒนาระบบ Web Services ***สำหรับหน่วยบริการ
คู่มือการติดตั้ง Jhcis
ระบบคลังข้อมูลการสาธารณสุขและการแพทย์